SOL·LICITA LA BECA CiMs+CELLEX

Ja està disponible la resolució de les beques CiMs+Cellex.

Diumenge 21/01/2018: Inici període d’inscripcions.
Diumenge 25/03/2018: Final període d’inscripcions.
Els teus pares han d’omplir, firmar i enviar aquest
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ al procés de selecció:

Les proves de resolució de problemes de matemàtiques
i física, i de competència lingüística són llargues i exigents.
Pretenen valorar els coneixements fins a 4rt d’ESO.

Dissabte 07/04/2018 a les 8:40

És imprescindible que portis 4 documents:
 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (obtingut en el pas 1)
– DOCUMENT DE COMPROMÍS omplert.
– DNI
– Expedient acadèmic de 3er i primer trimestre de 4rt d’ESO.

Introduint el teu codi a la web, sabràs si estàs preseleccionat.

Divendres 20 -Dissabte 21 -Diumenge 22/04/2018
A l’entrevista personal cal portar el:

Primera setmana de maig

Introduint el teu codi a la web, sabràs si estàs seleccionat.

Durant la segona quinzena de maig.