SOL·LICITA LA BECA CiMs+CELLEX

Resolució de seleccionats ja disponible.

Diumenge 22/01/2017: Inici període d’inscripcions.
Diumenge 26/02/2017: Final període d’inscripcions.
Els teus pares han d’omplir, firmar i enviar aquest
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ al procés de selecció:

Les proves de resolució de problemes de matemàtiques
i física, i de competència lingüística són llargues i exigents.
Pretenen valorar els coneixements fins a 4rt d’ESO.

Dissabte 11/03/2017 a les 8:40

És imprescindible que portis 4 documents:
 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (obtingut en el pas 1)
– DOCUMENT DE COMPROMÍS omplert.
– DNI
– Expedient acadèmic de 3er i primer trimestre de 4rt d’ESO.

Introduint el teu codi a la web, sabràs si estàs preseleccionat.

Divendres 5 -Dissabte 6 -Diumenge 7/05/2017
A l’entrevista personal cal portar el:

Diumenge 15/05/2017

Introduint el teu codi a la web, sabràs si estàs seleccionat.

Durant la segona quinzena de maig.