Galeria

El món es matemàtic? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Formem part d'un grup. Joan Hernanz. Becari. Beques CiMs+CELLEX. 3.5 Farewelcome 2016.
Com és el Batxillerat Internacional? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Valoració dels 2 anys? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Paper de la Ciència? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Newton o Einstein? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Valoració dels dos anys? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Einstein o Newton? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Recomanes CiMs+CELLEX? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Com són les proves? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
Beques Batxillerat Internacional CiMs+CELLEX
Dones científiques? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
La decisió al final de l'ESO. Iñaki Garrido. Becari. 3.5 Farewelcome 2016. Beques CiMs+CELLEX.
La crida als alumnes. Josep Grané. Beques CiMs+CELLEX. 3.5 Farewelcome 2016.
La Flauta Màgica. Martí Oller. Becari. Beques CiMs+CELLEX. 3.5 Farewelcome 2016.
Matemàtiques: invent o descobriment? 73" de respostes Beca CiMs+CELLEX.
The sky is the limit. Antonio Huerta. Director ICREA. Beques CiMs+CELLEX. 3.5 Farewelcome 2016.