Sol·licita la beca CiMs+CELLEX

Dilluns 04/02/2019 a les 00:00h: Inici del període d’inscripcions.
Dijous 28/03/2019 a les 23:59h: Final del període d’inscripcions.
Els teus pares han d’omplir, firmar i enviar aquest
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ al procés de selecció:

Les proves de resolució de problemes de matemàtiques
i física, i de competència lingüística són llargues i exigents.
Pretenen valorar els coneixements fins a 4rt d’ESO.

Dissabte 06/04/2019 a les 8:40

És imprescindible que portis 4 documents:
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (obtingut en el pas 1)
DOCUMENT DE COMPROMÍS omplert.
– DNI
– Expedient acadèmic de 3r i primer trimestre de 4t d’ESO.

Introduint el teu codi a la web, sabràs si estàs preseleccionat/da.

Divendres 03 -Dissabte 04 -Diumenge 05/05/2019
A l’entrevista personal cal portar el:

Primera setmana de maig

Introduint el teu codi a la web, sabràs si estàs seleccionat.

Durant la segona quinzena de maig.